شرایط بازگشت کالا و وجه شما به این ترتیب می باشد :

اگر کالا را تحویل بگیرید اما پشیمان شوید ، در حالی که بسته را اصلا باز نکرده باشید ، کالا را میتوانید بازگشت بزنید و وجه پرداختیتان را تمام و کمال پس بگیرید . اما اگر بسته را باز کرده باشید ، برای محصولات نصبی ، امکان بازگشت محصول وجود ندارد.مورد بالا در صورتی است که محصول هیچ ایرادی ندارد . اما اگر محصول از پیش دارای ایراد باشد پی گوما ملزم به تعویض کالا میباشد بدون آنکه هزینه ای دریافت شود .

بازگشت به بالا