شرایط و ضوابط حمل و نقل به شرح زیر می باشد:

حمل محصولات با ارزش کمتر از 2 میلیون تومان و نیز وسایل کوچک با پست و تاکسی ، و حمل محصولات با ارزش بالای
2 میلیون تومان و نیز محصولات بزرگ با باربری انجام میگیرد.
برای استان قزوین : کلیه ی حمل و نقل ها برای تمامی محصولات رایگان میباشد.
برای استان تهران و البرز : در حمل با پست هزینه ای به مقدار9 هزار تومان ، و در حمل با باربری هزینه ای به حدود40 تا 60 هزار تومان دریافت میگردد.
 
بازگشت به بالا